Numer
Nazwa projektu
1
Remont chodnika na ul. Kwiatowej w Żmigrodzie

Koszt: 200 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Remont chodnika na ul. Kwiatowej w Żmigrodzie - wymiana starych płyt betonowych na nową kostkę betonową

2
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na podwórzach w rejonie ul. Szkolnej w Żmigrodzie

Koszt: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie podwórek przy ul. Szkolnej.

3
M.O.J. - Młodzieżowy "Ogródek Jordanowski"

Koszt: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

×