UWAGA- WAŻNE INFORMACJE!

Poniedziałek, 17 sierpnia 2020

Osoby nie zameldowane w mieście Żmigród na pobyt stały bądź czasowy mogą wziąć udział w głosowaniu na projekt budżetu obywatelskiego 2021 r. W tym celu należy wypełnić wniosek do dnia 25.09.2020 r. oraz złożyć w punkcie informacyjnym ( pok. 8) w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie (obowiązywać będzie data wpływu do Urzędu).
Czytaj więcej »