Mapa realizacji

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI ORAZ MONTAŻ KLIMATYZACJI

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Remont alejki i chodnika na ul. Lipowej w Żmigrodzie

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika na ul. Kwiatowej w Żmigrodzie

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Poprzedni projekt
Następny projekt