Wybrany do realizacji

1 Remont chodnika na ul. Kwiatowej w Żmigrodzie

Koszt: 200 000 zł

Remont chodnika na ul. Kwiatowej w Żmigrodzie - wymiana starych płyt betonowych na nową kostkę betonową

Wybrany do głosowania

2 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na podwórzach w rejonie ul. Szkolnej w Żmigrodzie

Koszt: 200 000 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie podwórek przy ul. Szkolnej.

Wybrany do głosowania

3 M.O.J. - Młodzieżowy "Ogródek Jordanowski"

Koszt: 200 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt